Klauzula informacyjna

Strona internetowa www.poltax-olesno.pl używa plików cookies (tzw. Ciasteczek) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim strona internetowa jest indywidualnie dostosowywana do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies oraz ma możliwość wyłączenia ich stosowania w przeglądarce internetowej. W przypadku takiego działania nie będą zbierane żadne informacje.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Niniejsza Polityka Prywatności, przygotowana przez firmę Poltax Krzysztof Baron z siedzibą przy ul. Pieloka 19, 46-300 Olesno, (dalej: „Administrator”), jest skierowana do użytkowników serwisu www.poltax-olesno.pl, którzy korzystają z formularza kontaktowego.

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest firma Poltax Krzysztof Baron z siedzibą przy ul. Pieloka 19, 46-300 Olesno, z którym można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora oraz e-mailowo pod adresem: poltax@poltax-olesno.pl

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Pieloka 19, 46-300 Olesno, z dopiskiem: „IOD” oraz e-mailowo pod adresem: poltax@poltax-olesno.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji złożonego zapytania oraz w celu stosowania marketingu produktów i usług Administratora.

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie odbywać się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zapytania.

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z realizacją ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w szczególności podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora, w ramach wykonywania przez nich czynności na rzecz Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zapytania lub do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych. Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tak otrzymane dane osobowe mają Państwo możliwość przesłać innemu administratorowi danych.

Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).